Z dniem 2.01.2020 r. cena za badanie kandydatów na kierowców i kierowców zostaje obniżona z 200 zł do 150 zł. Cena obejmuje pełne badanie i badanie poziomu glukozy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanie stosownego orzeczenia do Wydziału Praw Jazdy i Kierowców.

Cena badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka + orzeczenie) wynosi 60 zł.