Aktualności

Na wizytę w gabinecie należy zgłaszać się w terminie uzgodnionym telefonicznie pod numerem tel. 604-601-784.

W czasie pobytu w gabinecie należy nosić maseczki.

Z dniem 2.01.2020 r. cena za badanie kandydatów na kierowców i kierowców zostaje obniżona z 200 zł do 150 zł. Cena obejmuje pełne badanie i badanie poziomu glukozy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanie stosownego orzeczenia do Wydziału Praw Jazdy i Kierowców.

Konsultacje specjalistyczne

Konsultacje specjalistyczne do badań pracowników i kierowców:

  •  okulistyczna – dla m.in. pracujących przy monitorach ekranowych, na wysokości, przy maszynach w ruchu, kierujących samochodami służbowymi…

wtorki godz.14:30

  • laryngologiczna i audiometryczne badanie słuchu  – dla m.in. pracujących w hałasie, na wysokości, przy maszynach w ruchu…

wtorki  godz. 14:30