Aktualności

Na wizytę w gabinecie należy zgłaszać się w terminie uzgodnionym telefonicznie pod numerem tel. 579-624-232 lub 604-601-784.

W czasie pobytu w gabinecie należy nosić maseczki.

Z dniem 2.01.2020 r. cena za badanie kandydatów na kierowców i kierowców zostaje obniżona z 200 zł do 150 zł. Cena obejmuje pełne badanie i badanie poziomu glukozy – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanie stosownego orzeczenia do Wydziału Praw Jazdy i Kierowców.

Cena badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka + orzeczenie) wynosi 60 zł.